تماس با واحد فروش

021-88811733
 • CCEWOOL.jpg
 • Hitex.jpg
 • iris.jpg
 • Isolite.jpg
 • JM.JPG
 • kerfa.jpg
 • Linde.jpg
 • Luyang-Wool.jpg
 • Morgan-Thermal-Ceramics.jpg
 • Nutec.jpg
 • pco.jpg
 • schupp.png
 • Skamol.jpg
 • Unifrax.jpg
 • Yantai-Haohai.jpg

پس از انجام جوشکاری همواره مقداری تنش پسماند در قطعه جوش شده باقی می ماند، که این تنش به دلیل گرم و سرد شدن موضعی و غیر یکنواخت ایجاد می شود.
یکی از روش های تنش زدایی، روش تنش زدایی حرارتی موضعی است. در این روش بر روی سطوح جوشکاری شده، کمربندی از قطعات سرامیکی – آلومینیایی متصل میگردد. این قطعات توسط المنت های سیمی بافته شده ای که از درون آنها میگذرد در کنار یکدیگر قرار گرفته و تشکیل کمربندی با اندازه متناسب و قابل تنظیم با محل تنش زدایی را میدهند و بدین ترتیب سطح جوشکاری شده تا دمای مشخص و طبق منحنی تعریف شده گرمشده و عملیات حرارتی موضعی صورت میگیرد.اصولا المنت های مصرفی در این کمربندها از جنس نیکل کروم می باشند.شرکت نارون کالا تدبیر آمادگی دارد تا نسبت به تامین قطعات مصرفی برای تنش زدایی شامل قطعات مهره های سرامیکی آلومینایی، المنت از جنس آلیاژ نیکل کروم، سیم ترموکوپل و سایر موارد مصرفی اقدام نماید.

گروه قطعات تنش زدایی

مهره های سرامیکی
سیم المنت
پتوی سرامیکی سبک
سیم رابط ترموکوپل

 • teleg small.fw