slideaj

آجرهای عایق


آجرهای عایق سبک مطابق با استاندارد JM/ASTM، از خاک نسوز با خلوص بالا و در موارد کاربردی برای دمای بالاتر، به همراه آلومینا ساخته می‌شوند. اجراهای سبک به عنوان لایه عایق حرارتی و در لایه‌ های پشتیبان و اصلی در کوره‌ های صنعتی دما بالا مورد استفاده قرارمی گیرد و عملکرد فیزیکی، مکانیکی و حرارتی خوبی را ارائه می دهند.
Insulation bricks

ویژگی ها

Insulation bricks


هدایت حرارتی پایین و ذخیره سازی گرمایی

Insulation bricks


ناخالصی کم

Insulation bricks


استحکام و مقاومت بالا

Insulation bricks


شوک پذیری مناسب

Insulation bricks


ابعاد دقیق

Insulation bricks
این آجرها (آجرهای عایق سبک) شامل ترکیباتی از مواد آلی می باشند ، که با دقت درجه بندی شده اند و در طی فرآیند تولید سوخته و خارج می شوند و بدین ترتیب در داخل آجر تخلخل یکنواخت و کنترل شده ایجاد می نمایند.هر یک از گریدهای آجر به گونه ای فرموله بندی شده اند که قادر به تحمل شرایط دمایی تعریف شده برای آن گرید را دارند .

طبقه بندی دمایی آجرهای عایق

مدل

دما

TM/JM20 ۱۱۰۰
TM/JM23 ۱۲۶۰
TM/JM26 ۱۴۳۰
TM/JM28 ۱۵۴۰
TM/JM30 ۱۶۵۰
TM/JM32 ۱۷۶۰