Slider

آجرهای عایق


از خاک نسوز با خلوص بالا ، JM/ASTM آجرهای عایق سبک مطابق با استاندارد
و در موارد کاربردی برای دمای بالاتر ، به همراه آلومینا ساخته میشوند .
Insulation bricks

ویژگی ها

Insulation bricks


هدایت حرارتی پایین و ذخیره سازی گرمایی

Insulation bricks


ناخالصی کم

Insulation bricks


استحکام و مقاومت بالا

Insulation bricks


شوک پذیری مناسب

Insulation bricks


مقاومت در برابر خرد شدن بالا

Insulation bricks


ابعاد دقیق

Insulation bricks
این آجرها (آجرهای عایق سبک) شامل ترکیباتی از مواد آلی می باشند ، که با دقت درجه بندی شده اند و در طی فرآیند تولید سوخته و خارج می شوند و بدین ترتیب در داخل آجر تخلخل یکنواخت و کنترل شده ایجاد می نمایند.هر یک از گریدهای آجر به گونه ای فرموله بندی شده اند که قادر به تحمل شرایط دمایی تعریف شده برای آن گرید را دارند .

طبقه بندی دمایی آجرهای عایق

مدل

دما

TM/JM20 ۱۱۰۰
TM/JM23 ۱۲۶۰
TM/JM26 ۱۴۳۰
TM/JM28 ۱۵۴۰
TM/JM30 ۱۶۵۰
TM/JM32 ۱۷۶۰