ویدئوها 


 

ویژگی های آجر عایق نسوز 

کاربرد کاغذ سرامیکی در ساخت گسکت 

انواع الیاف سرامیکی 

تست کیفیت پارچه ی نسوز سیلیکونی

معرفی چسب های نسوز مورگان ساخت thermal ceramic 

تست پتو سرامیکی در مقابل شعله مستقیم

تولید طناب سرامیکی 

ویژگی های پتو سرامیکی 

 

سوزن کاری پتو سرامیکی 

کاربرد پتو سرامیکی در صنایع مختلف

مراحل ساخت مدول سرامیکی 

روش چسباندن آجرهای عایق به یکدیگر با چسب Blakite