نگهدارنده و آنکر


نگهدارنده و آنکر به منظور نصب الیاف سرامیکی نسوز مانند مدول سرامیکی و پتو سرامیکی  بر روی جداره فلزی کوره ها و یا برای تقویت عایق های مونولتیک جرم های ریختنی و همچنین نگهدارنده لایه های آجرعایق  و نسوز استفاده می شوند. نصب مناسب و یکپارچه آنکرهای نسوز تاثیر بسزایی بر روی طول عمر و کارایی نسوزهای مصرف شده دارد. به طور کلی آنکرهای نسوز دارای رفتار شیمیایی پایدار و نیز یکپارچگی ساختاری در دمای بالا بوده و دارای مقاومت به شوک و انبساط حرارتی می باشند، همچنین لازم است در برخی شرایط کاربردی از لحاظ شیمیایی نیز خنثی باشند.

آنکرها
نگهدارنده

آنکرهای فلزی


آنکرهای فلزی به دلیل قیمت پایین و نصب آسان ، یکی از متداول ترین سیستم های آنکربندی به شمار می آیند و در دمای بالا از ترکیب آنکرهای فلزی و سرامیکی استفاده می شود . ضخامت و ابعاد آنکرهای فلزی به نوع ماده نسوز، ضخامت لایه نسوز و شرایط کاری از جمله دما و محیط شیمیایی بستگی دارد .این نوع از آنکر متناسب با عمق لایه عایق جهت ساخت سازه ای جدید و یا تعمیر سازه موجود، مطابق با نیازهای مشتریان قابل تولید می باشند.

از جمله متداولترین نوع آنکر فلزی  آنکر st310 , st304 و st316 میباشد.

نگهدارنده – آنکر سرامیکی و آنکرهای الیاف سرامیکی


در صورتیکه لایه نسوز تحت دماهای کاری بسیار بالا قرار داشته باشد و یا احتمال خوردگی شیمیایی شدید وجود داشته باشد، استفاده از آنکرهای سرامیکی توصیه می گردد. از آنکرهای سرامیکی در دیواره ها، سقف و پیشانی کوره ها برای نگهداری لایه نسوز استفاده می شود .آنکربندی جهت نسوز کاری لایه ای با استفاده از الیاف سرامیکی درفاصله بین دیواره فلزی کوره تا سطح داغ توسط سیستم آنکر قفل شونده اجرا می گردد. به این ترتیب خطر افتادن نگهدارنده های عایق لایه اول کوره های دما بالا به حداقل می رسد. از این سیستم به عنوان نگهدارنده پتوهای سرامیکی، بردهای سرامیکی، لایه های استیل نسوز و کلیه اقلام سخت بدون حالت ارتجاعی می توان استفاده نمود.

نگهدارنده - انکر

نگهدارنده – انکر آجر

آنکرها و نگهدارنده های آجر نیز عمدتا با توجه به نیاز مشتریان و ویژگی های آجر مصرفی تولید می گردند. این نوع آنکرها برای انواع آجر از جمله آجرهای سنگین و آجرهای آرک قابل استفاده می باشند.

Typical propertiesOther(%)Ni(%)Cr(%)Max Service Temperature(℃)Material(DIN)Material(AISI)
Good resistance to temperature and corrosion Sensibility to sigma phase embrittlement 8-1017-198001.4301304
Good resistance to Sulphur atmosphere Sensibility to sigma phase embrittlementSi= Max 0.7519-22224-2610501.4845310
Resistance to sigma phase embrittlementSi=1.5-2.519-2224-2611501.4841314
Outstanding oxidation resistance Good resistance to Sulphur and nitrogen atmosphereN=0.14-0.2010-1220-2211501.4835253Ma