پنبه فله


این محصول شامل توده ای از الیاف بلند و نسوز سرامیکی با توزیع جهات اتفاقی است. بدون شکل بودن این محصول کاربردهای متنوعی را برای آن حاصل نموده است . از جمله آنها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :

• پر کننده درز انبساطی آجرهای نسوز جهت لایه اول کوره های حرارتی • عایق رولرهای کوره های مختلف از جمله کوره های کاشی و سرامیک • درزگیر اطراف مشعل و دریچه های بازدید و ورودی ترموکوپل کوره های صنعتی • تعمیرات اضطراری • پرکننده جهت ساخت نوار کامپوزیتی زمینه پلاستیکی و رزینی
فله نسوز عایق
ویژگی ها
ظرفیت حرارتی عالی
مقاومت در برابر شوک حرارتی
پر کننده مناسب
استفاده از مخلوط به همراه چسب به جهت درزگیری های عمق دار

جدول پنبه فله

فله نسوز عایق
DescriptionHP BULKHA BULKHZ BULK
Description HP HA HZ
Classification Temperature (℃ ) 1260 1350 1430
Chemical Composition (%)
Al2O3 ≥44 ≥52 ≥35
SiO2 ≥55 ≥47 ≥49
ZrO2 ≥15
Color White White White
Shot Content (%) ≤15 ≤15 ≤12
Fiber Diameter (μm) 3-5 2-4 3-5