کاغذهای سرامیکی

کاغذ سرامیکی نسوز


کاغذهای سرامیکی (paper) و نمد سرامیکی (Mat) در یک پروسه تر (wet process ) از مخلوط الیاف سرامیکی به همراه افزودنی های آلی و چسب های شیمیایی تولید می شوند ، در پروسه تر امکان جداسازی دانه های غیرالیافی از الیاف فراهم میگردد بطوریکه عایق بهتری در برابر حرارت شده و همچنین حمل و نقل آنها ساده تر است.

کاغذ سرامیکی نسوز
کاغذ سرامیکی

ویژگی ها و کاربردهای کاغذ سرامیکی نسوز

کاغذ سرامیکی
ویژگی ها
استحکام کششی بالا
مقاومت حرارتی بالا
مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی
توانایی جذب صدا
کاربردها
به عنوان گسکت و پکینگ
فیلر و پر کننده درز انبساطی آجرهای نسوز
عایق بندی لایه های پشتی انواع نسوزها در فضایی که ضخامت کم باشد.
جایگزین آزبست

جدول کاغذ سرامیکی

کاغذ سرامیکی
Description STD PAPER HD PAPER
Classification Temperature (℃ ) 1260 1400
Chemical Composition (%)
Al2O3 42-47 44-50
SiO2 52-57 49-55
Color White White
Density (kg/m³) 220 240
Tensile Strength (MPa) 0.4 0.7
Loss of Ignition (%) ≤10 ≤6
Thermal Conductivity (W/m·K)
200℃ 0.06 0.06
400℃ 0.09 0.08
600℃ 0.13 0.13
800℃ 0.20 0.19
1000℃ 0.29
1200℃ 0.43