کاغذهای سرامیکی


کا غذهای سرامیکی (paper) و نمد سرامیکی(Mat) در یک پروسه تر (wet process ) از مخلوط الیاف سرامیکی به همراه افزودنی های آلی و چسب های شیمیایی تولید می شوند ، در پروسه تر امکان جداسازی دانه های غیرالیافی از الیاف فراهم میگردد بطوریکه عایق بهتری در برابر حرارت شده و همچنین حمل و نقل آنها ساده تر است.

کاغذهای سرامیکی

sliderpaper

ویژگی ها و کاربردها کاغذ سرامیکی

ویژگی ها
استحکام کششی بالا
مقاومت حرارتی بالا
مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی
توانایی جذب صدا
کاربردها
به عنوان گسکت و پکینگ
فیلر و پر کننده درز انبساطی آجرهای نسوز
عایق بندی لایه های پشتی انواع نسوزها در فضایی که ضخامت کم باشد.
جایگزین آزبست

جدول کاغذ سرامیکی

Description STD PAPER HD PAPER
Classification Temperature (℃ ) 1260 1400
Chemical Composition (%)
Al2O3 42-47 44-50
SiO2 52-57 49-55
Color White White
Density (kg/m³) 220 240
Tensile Strength (MPa) 0.4 0.7
Loss of Ignition (%) ≤10 ≤6
Thermal Conductivity (W/m·K)
200℃ 0.06 0.06
400℃ 0.09 0.08
600℃ 0.13 0.13
800℃ 0.20 0.19
1000℃ 0.29
1200℃ 0.43